Föräldrakooperativet - I ur och skur natur och lek

Natur och Lek är ett föräldrakooperativ i Björkekärr i Östra Göteborg. Vår pedagogiska idé bygger på Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-koncept. Det innebär att vi är ute mycket med barnen, både på vår fina gård och i de natursköna omgivningarna.

Den höga personaltätheten på förskolan tillåter personalen att se varje barn och arbeta med varje barns utveckling.

Våra fyra hörnstenar är:

  • Hög personaltäthet

  • Liten barngrupp

  • Stort engagemang

  • Mycket utepedagogik


Natur och Lek är en föräldrakooperativ I Ur och Skur-förskola i Björkekärr i östra Göteborg. Det är en liten förskola med en barngrupp på 15–17 barn i åldrarna ett till sex år och fyra pedagoger. Den höga personaltätheten på förskolan tillåter personalen att se varje barn och arbeta med varje barns utveckling.

Läs mer...


I Ur och Skur är ett förskolekoncept som tagits fram av Friluftsfrämjandet. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i förskolans läroplan.


Läs mer...

Natur och Lek är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen som fungerar som arbetsgivare för våra fyra anställda pedagoger. Att vara förälder på Natur och Lek innebär en del arbete och ansvar.

Läs mer...